UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia
Liczba odwiedzin kategorii: 107465


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o wyborze partnera 2017-11-24
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2017-11-14
Postanowienie Wójta Gminy Raniżów 2017-10-27
Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2017-10-24
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki ŻUK 2017-10-24
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-17
Ogłoszenie 2017-10-11
Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej gminy Dzikowiec 2017-09-29
Informacja dotycząca zamówień publicznych 2017-09-21
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej 2017-09-20
Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego 2017-09-14
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2017-09-13
INFORMACJA 2017-09-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE 2017-08-30
Wójt Gminy Dzikowiec informuje 2017-08-29
Ogłoszenie dotyczące ofert na zakup drewna użytkowego porozbiórkowego 2017-08-09
Ogłoszenie dotyczące oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradobiciem 2017-07-26
OGŁOSZENIE 2017-06-30
Zaproszenie do składania ofert cenowych 2017-04-18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 2017-06-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE 2017-07-07
Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-07-06
Informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,zbiorcze zestawienie ofert 2017-06-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE 2017-06-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 2017-06-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 2017-06-05
Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego 2017-05-31
Zabieg chemiczny agrolotniczy- las Lipnica 2017-04-14
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego na terenie gruntów mienia gminnego w Kopciach. 2017-04-03
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego na terenie gruntów mienia gminnego na terenie miejscowości Wilcza Wola, sołectwo Spie 2017-03-30
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : 2017-03-03
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej-Wilcza Wola działka nr 2828/26 2017-03-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 2017-01-13
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, działka nr 2828/26 położona na terenie miejscowości Wilcza Wola. 2017-01-12
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka obrębu Dzikowiec nr 935. 2016-12-22
Ogłoszenie - Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje mieszkańców sołectwa Wilcza Wola, że od dnia 28 grudnia 2016 r. od 9.00 prowadzona będzie sprzedaż drewna opałowego, każdy zainteresowany może się w tej kwestii zgłosić do sołtysa wsi Wilcza Wola. 2016-12-20
Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dzikowiec i Kopcie. 2016-12-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-12-20
Protokół z otwarcia ofert Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w 2017r. 2016-12-16
Ogłoszenie - Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje mieszkańców sołectwa Wilcza Wola, że od dnia 19 grudnia 2016 r. od 9.00 prowadzona będzie sprzedaż drewna opałowego, każdy zainteresowany może się w tej kwestii zgłosić do sołtysa wsi Wilcza Wola. 2016-12-08
Dzikowiec: Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 2016-12-08
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 2016-10-18
Zawiadomienie dot. inwestycji pn.: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. od km 14+706,70 do km 15+897 w miejscowości Lipnica 2016-09-16
Wyniki z postępowania konkursowego w sprawie: wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego, realizowanego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 2016-09-16
Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup 1 sztuki drewna usuniętego z działki mienia gminnego w miejscowości Wilcza Wola - Spie. 2016-09-01
Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup 1 sztuki drewna (pień dębu szypułkowego) usuniętego z działki mienia gminnego. Cena wywoławcza sprzedaży drzewa wynosi: 800,00 zł brutto 2016-08-24
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. 2828/25, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec 2016-08-24
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 2016-08-19
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Dzikowiec. 2016-08-11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę urn wyborczych dla Gminy Dzikowiec 2016-07-11
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2016-07-05
Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby zamawiającego urn wyborczych 2016-06-22
Komunikat ARiMR - 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. 2016-04-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników 2016-04-22
Ogłoszenie w sprawie wycinki i sprzedaży drzewa 2016-03-02
Rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec i Kopcie 2016-01-27
Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje mieszkańców sołectwa Lipnica, że od dnia 26 stycznia 2016 r. ( wtorek ) od godz. 9 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w lesie mienia gminnego w sołectwie Lipnica ( Skotnia ) 2016-01-15
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2015-12-22
Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dzikowiec i Kopcie. 2015-12-15
Wójt Gminy Dzikowiec - informacja 2015-10-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-10-14
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Zawiadomienie 2015-10-05
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2015-09-03
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Dzikowiec. 2015-09-03
OGŁOSZENIE dla rolników którzy zostali dotknięci skutkami suszy 2015-08-25
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w miejscowości w miejscowości Wilcza Wola (Spie), stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Dzikowiec. 2015-07-09
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2015-06-30
Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2015-06-25
Wójt Gminy Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dzikowiec. 2015-05-29
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2015-05-18
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Kopcie, gm. Dzikowiec. 2015-05-06
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w miejscowości Wilcza Wola (Spie), stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Dzikowiec. 2015-04-29
Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o odwołaniu przetargu na dzierżawę działki 1724 (części o pow. 10 ha) położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2015-04-27
Wójt Gminy Dzikowiec informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wilcza Wola przeznaczonych do sprzedaży. 2015-04-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec dotyczące dzierżawy gruntów część działki nr 1724 o pow. 10,00 ha w miejscowości Wilcza Wola- Spie. 2015-03-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2015-03-06
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec - działka nr 1240/15. 2015-03-04
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kopcie - działka nr 1638. 2015-03-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kursy w ramach projektu systemowego 2015-02-18
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2015-02-04
Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia ofert szkoleniowych z zakresu Aktywnej Integracji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w 2015r. 2015-02-11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec i Kopcie 2015-01-09
Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec dotyczące przetargu na sprzedaż działki nr 2828/122 w Wilczej Woli. 2015-01-21
Informacja Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 2015-01-02
Informacja Starosty Powiatowego w Ropczycach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego "Budowa mostu INI01024215 przez potok bez nazwy w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w miejscowości Mechowiec". 2015-01-02
Informacja Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 2014-12-31
Informacja Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 2014-12-31
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY opiekun świetlicy- pracownik do spraw kultury. 2014-12-31
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2014-12-22
III Zapytanie ofertowe na Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. 2014-12-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 2014-12-15
Wójt Gminy Dzikowiec informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wilcza Wola (Spie) przeznaczonych do dzierżawy (część działki 1724) i przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 2828/122) w miejscowości Wilcza Wola. 2014-12-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOŻYWIANIE 2014-12-15
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec. 2014-12-11
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Dzikowiec w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014r. 2014-11-26
II Zapytanie ofertowe: Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. 2014-10-24
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2014-10-14
Zapytanie ofertowe: Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. 2014-10-13
Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dzikowiec. 2014-08-27
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Lipnica. 2014-07-30
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego. 2014-07-16
Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dzikowiec. 2014-06-19
Wójt Gminy Dzikowiec do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych (droga) przeznaczonych do sprzedaży 1/4 części działki o nr 1832 położonej w miejscowości Dzikowiec. 2014-06-05
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2014-04-25
NAZEWNICTWO ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH DZIKOWIEC, NOWY DZIKOWIEC, WILCZA WOLA I SPIE 2014-04-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2014-04-25
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w miejscowości Płazówka, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dzikowiec. 2014-03-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Konserwacja - rzeka Filipka w km 0+000-3+785". 2014-03-24
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w miejscowości Wilcza Wola, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dzikowiec. 2014-03-20
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych (rolnych) położonych w miejscowości Płazówka przeznaczonych do dzierżawy. 2014-01-16
WÓJT GMINY DZIKOWIEC dnia 20 marca 2014 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej w Mechowcu, Mechowiec 78, 36-122 Dzikowiec. 2014-03-20
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego, położonych w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec. 2014-02-26
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2014-02-21
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia ofert szkoleniowych z zakresu Aktywnej Integracji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w 2014r. 2014-02-14
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2014-01-15
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kopcie. 2014-01-07
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Dzikowiec. 2014-01-07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenu położonego w miejscowości Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec. 2013-12-31
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na najem kuchni i stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 279 2013-12-23
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na najem kuchni i stołówki szkolnej w Zespole Szkól im. Ks. Prałata St. Sudoła w Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec 250 2013-12-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na DOWÓZ ORAZ ODWÓZ UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SPIACH W 2014 R. 2013-12-20
DOWÓZ ORAZ ODWÓZ UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SPIACH W 2014 R. 2013-12-12
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w miejscowości Wilcza Wola (Puzie). 2013-11-28
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2013-11-28
Gmina Dzikowiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie kursów komputerowych, zakończonych egzaminem ECDL Start 2013-12-02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Dzikowiec informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów skierowanych do osób dorosłych, w wieku od 25-64 lat... 2013-12-02
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów skierowanych do osób dorosłych, w wieku od 25-64 lat, zamieszkałych na terenie gminy Dzikowiec Część I - Kursy językowe, zakończone egzaminem TELC, Część II - Kursy komputerowe, zakończone egzaminem ECDL S 2013-11-12
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchmości przeznaczonych do zbycia w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego. 2013-09-26
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości grantowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec, gm. Dzikowiec. 2013-09-26
Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2013-07-30
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2013-06-25
Decyzja + mapy - Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Dzikowcu 2013-06-10
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec. 2013-05-28
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2013-05-28
Ogłoszenie - zatrudnienie dwóch ratowników. 2013-05-13
Powiadomienie o wybobrze najkorzystnijszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Dzikowiec. 2013-04-25
Informacja - uprzejmie informujemy, że umowy na odbiór odpadów z posesji na których zamieszkują mieszkańcy staną się automatycznie bezprzedmiotowe z dniem 01.07.2013r. 2013-04-15
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu. 2013-03-27
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SPIACH 2013-03-05
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec. 2013-02-26
Nabór na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach. 2013-02-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 2013-02-04
Przetarg nieograniczony na dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach w 2013 r. 2013-01-24
Dokumenty dotyczące II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2012-12-04
Zwrot podatku akcyzowego - 2013. 2013-01-14
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec 2013-01-08
Informacja o naborze Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej.. 2012-12-28
Ogłoszenie: Dożywianie w szkołach na terenie Gminy Dzikowiec w 2013r. 2012-12-14
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. Numer działki to: 935/3. 2012-12-13
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. Numer działki to: 2227/2. 2012-12-13
WÓJT GMINY DZIKOWIEC ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w miejscowości Nowy Dzikowiec gmina Dzikowiec. 2012-11-27
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2012 terenu położonego w miejscowości Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec. 2012-11-12
W�JT GMINY DZIKOWIEC og�asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u�ytkowego po�o�onego w miejscowo�ci Nowy Dzikowiec w budynku O�rodka Zdrowia, gmina Dzikowiec 2012-10-26
WÓJT GMINY DZIKOWIEC podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości grantowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. 2012-10-16
Ogłoszenie: Nabór na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. 2012-10-15
Dofinansowanie do podręczników. 2012-09-10
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy położonych w miejscowości Kopcie. 2012-08-28
Informacja o przystąpieniu do sporządzania III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2012-07-24
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-26
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży połozonych w miejscowości Dzikowiec. 2012-05-02
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2012-04-04
Wykaz gruntów przeznaczonych do darowizny na rzecz Lasów Państwowych położonych w miejscowościach Lipnica i Wilcza Wola. 2012-04-04
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży połozonych w miejscowości Wilcza Wola. 2012-04-04
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec. 2012-04-04
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec. 2012-04-04
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec. 2012-04-04
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2012-03-29
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012. 2012-03-29
Wykaz gruntów do zamiany. 2012-02-09
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec w 2012r. 2012-02-01
Wykan nieruchomosci przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa Nadleśnictwo Kolbuszowa. 2012-01-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wilcza Wola. 2012-01-17
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2011-11-25
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi pn. 2011-12-16
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dierżawę nieruchomości połozonej w miejscowości Dzikowiec - staw dworski. 2011-12-07
WÓJT GMINY DZIKOWIEC podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dzikowiec przeznaczonych do dzierżawy. 2011-10-25
WÓJT GMINY DZIKOWIEC Podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych położonych w miejscowości Wilcza Wola stanowiących mienie komunalne Gminy Dzikowiec przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu. 2011-10-25
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2011-10-11
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Dzikowiec. 2011-10-04
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Wilczej Woli. 2011-09-20
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Wilczej Woli. 2011-09-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. 2011-09-01
Ogłoszenie o wyniku przetargu. 2011-08-16
Ogłoszenie o wyniku przetargu. 2011-08-12
Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o przyjęciu Uchwały Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec. 2011-08-17
Ogłoszenie o wyniku przetargu. 2011-06-21
Zakup energii elektrycznej 2013-04-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy połozonych w miejscowości Wilcza Wola. 2011-06-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy połozonych w miejscowości Wilcza Wola. 2011-06-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Płazówka. 2011-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2011-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wilcza Wola. 2011-03-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2011-04-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-03-24
Zaproszenie do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej. 2010-08-02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2011-03-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. 2011-01-27
Ogłoszenie o wyniku przetargu. 2011-01-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - licytacji ustnej na sprzedaż drzewostanu leśnego stanowiącego własność Gminy Dzikowiec 2011-02-11
Ogłoszenie o sprzedaży drewna tartacznego i opałowego w lesie Filipka 2011-02-11
Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku wydmowego ze złoża Wilcza Wola". 2011-02-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie uczniów w Gminie Dzikowiec. 2011-01-25
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego. 2011-01-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w Gminie Dzikowiec. 2011-01-17
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO PRZEPRROWADZENIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011r. 2010-12-06
O G Ł O S Z E N I E o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2010-10-01
O G Ł O S Z E N I E o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec. 2010-10-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w miejscowości Wilcza Wola. Nr działki: 1321/3. 2010-09-13
Ogłoszenie - "Czas na aktywność w Gminie Dzikowiec". 2010-09-17
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 2828/79 i 2828/94 w Wilczej Woli. 2010-08-25
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 336/20 w Nowym Dzikowcu. 2010-08-23
Ogłoszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 2828/124 w Wilczej Woli. 2010-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola. Nr działki: 5564/6. 2010-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec. Nr działki: 336/20. 2010-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola. Nr działki: 3174/1. 2010-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola ( Puzie ). Nr działek: 2828/79, 2828/94. 2010-07-08
Ogłoszenie o wyniku przetargu. 2010-06-10
Ogłoszenie o wyniku przetargu. 2010-06-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr działki 1747/2 położonej w miejscowości Kopcie. 2010-06-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nr działki 1016 położonej w miejscowości Dzikowiec. 2010-06-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nr działki 2447/3 położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2010-06-21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Gmina Dzikowiec. 2010-06-10
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Informacja + zasady udzielania pomocy w postaci zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi oraz zdarzeń związanych z działaniem sił przyrody. 2010-05-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 4948 połozona w miejscowości Wilcza Wola. 2010-05-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 5013 połozona w miejscowości Wilcza Wola. 2010-05-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży połóżonych w miejscowości Wilcza Wola. 2010-02-17
Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2010-01-26
Ogłoszenie Gminy Niwiska o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. 2009-11-25
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli z rozbiórką. 2009-11-09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 2009-10-14
Informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec. 2009-10-30
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia 1 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2009-10-30
Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na działki Nr 2828/27, 2828/28, 2828/29, 2828/46 położone w Wilczej Woli. 2009-10-28
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli wraz z rozbiórką. 2009-09-04
Ogłoszenie: Budynki drewniane byłych szkół w Kopciach i Wilczej Woli do sprzedaży. 2009-07-31
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I usny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2828/38 połozonej w Wilczej Woli. 2009-07-07
PROMOCJA PROJEKTU pn."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli". 2009-05-08
Ogłoszenie dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2008-12-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-12-22
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowosci Wilcza Wola - Spie. 2008-10-01
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowosci Wilcza Wola. 2008-10-01
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowosci Lipnica. 2008-10-01
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowosci Wilcza Wola. 2008-10-01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. 2008-07-08
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2008-06-27
OGŁOSZENIE - ZAKAZ KĄPIELI !!! 2008-06-13
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH. 2008-06-10
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla Osadników Wilcza Wola - Puzie na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-06-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: miejscowość Wilcza Wola Działki nr 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109. 2008-05-30
WÓJT GMINY DZIKOWIEC podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-04-09
WÓJT GMINY DZIKOWIEC podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-04-09
WÓJT GMINY DZIKOWIEC podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-04-09
WÓJT GMINY DZIKOWIEC podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Lipnica. 2008-04-09
Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2007-12-19
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowanym jako sklep spożywczy w Dzikowcu. 2007-11-30
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny oznaczony nr 4 stanowiący własność Gminy Dzikowiec położony w budynku nr 41 w Nowym Dzikowcu wraz z częściami wspólnymi budynku i ułamkowej części działki. 2007-12-06
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Dzikowiec. 2007-10-24
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-10-02
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-10-15
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-10-02
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki dla uczniów niepełnosprawnych. 2007-09-24
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2007-09-06
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny oznaczony nr 4 stanowiący własność Gminy Dzikowiec położony w budynku nr 41 w Nowym Dzikowcu wraz z częściami wspólnymi budynku i ułamkowej części działki. 2007-09-06
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Płazówka. 2007-09-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny oznaczony nr 4 położony w budynku nr 41 w Nowym Dzikowcu wraz z częściami wspólnymi budynku i ułamkowej części działki. 2007-08-07
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Dzikowiec 2007-07-23
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego położonych w miejscowości Wilcza Wola 2007-07-23
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Dzikowiec. 2007-06-15
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Dzikowiec. 2007-06-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2007-06-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-05-15
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 2007-05-18
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym 2007-05-18
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami CPN stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Dzikowiec. 2007-05-15
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-16
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-16
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-16
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-12
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-12
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-12
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2006-12-29
Wykaz gruntów do sprzedaży 2006-12-29
Ogłoszeniu o wyniku przetargu nieograniczonego 2006-10-30
Wykaz nieruchomości gruntowych 2006-09-14
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 2006-09-21
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 2006-08-25
Ogłoszenie O wyniku przetargu nieograniczonego 2006-08-23
Ogłoszenie O wyniku przetargu nieograniczonego 2006-08-23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2006-06-30
Ogłoszenie o konkursie 2006-05-10
Ogłoszenie o wyborze Księgowego 2006-06-09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego 2006-04-13
Wykaz gruntów do sprzedaży 2006-04-14
Wykaz gruntów do dzierżawy 2006-02-24
Ogłoszenie o przetargu na sprzedarz działek w Wilczej Woli 2006-02-10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedarz działek w Wilczej Woli 2006-02-10
Wykaz gruntów do sprzedaży - Wilcza Wola 2006-01-12
Wykaz gruntów do sprzedaży - RSP 2005-12-12
Ogłoszenie otwartego konkuru ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2005-12-30
Unieważnienie postępowania 2005-12-05
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Kopcie 2005-10-28
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzeia lasu dla miejscowości Płazówka, Lipnica i Wilcza Wola 2005-10-06
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu urposzczonego planu urządzenia lasu 2005-09-23
Ogłoszenie o planach urządzenia lasu 2005-09-23
Ogloszenie o dzierżawie gruntów rolnych w Wilczej Woli 2005-10-19
Ogłoszenie na dzierżawę gruntów rolnych w Kopciach 2005-10-19
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości rolnych w Spiach 2005-10-19
Ogłoszenie sprzedaży gruntów 2005-10-31
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2005-10-18
Wykaz nieruchomosci do dzierżawy 2005-09-27
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2005-10-19
Ogłoszenie, Przetarg, Sprzedaż Gruntów 2005-10-14
Ogłoszenie o Przetargu 2005-10-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2005-09-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2005-08-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2005-08-30
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. 2004-10-21
Wymiana dowodów osobistych. 2004-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski zawiadamiając strony postępowania, że inwestor Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, złożył do Wójta Gminy Majdan Królewski wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydan 2013-07-11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-09-18
Informacja o wybraniu oferty na udzielenie kredytu długoterminowego 2017-11-20


  Ilość odwiedzin: 221795