UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obwieszczenia
Liczba odwiedzin kategorii: 14803


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-12-04
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kolbuszowskiego 2017-11-16
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kolbuszowskiego 2017-11-15
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kolbuszowskiego dotyczące inwestycji 2017-11-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-10-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Raniżów 2017-10-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Raniżów 2017-09-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec 2017-06-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie odwołania dotyczącego przedsięwzięcia 2017-08-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec 2017-06-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-06-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec 2017-06-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec 2017-05-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-05-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-05-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec 2017-04-21
Obwieszczenie wójta gminy Bojanów 2017-04-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-03-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-03-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec dotyczące wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania. 2017-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec dotyczące wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania. 2017-03-24
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-03-17
Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego nr AB.6747.2.3.2016 2017-01-09
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego dot. Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski 2016-10-11
Obwieszczenie - Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji dla Wójta Gminy Dzikowiec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Płazówka 2016-09-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec informujące społeczeństwo o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku-potok Olszynka 2016-09-06
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości - w dniu 31 sierpnia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Maziarnia - Szwedy w miejscowości Wilcza Wola 2016-08-31
Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości - w dniu 30 sierpnia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Spie-Gwoździec w miejscowości Wilcza Wola 2016-08-30
Starosta Kolbuszowski zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski od km 3+726,0 2016-08-30
Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego nr AB.6747.2.2.2016 2016-08-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice 2016-07-28
Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w km 3+726,00 do 5+463,64 2016-07-15
Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w km 3+726,00 do 5+463,64 2016-07-15
Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w km 3+726,00 do 5+463,64 2016-07-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w km 3+726,00 do 5+463,64 2016-07-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej N 2016-07-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wilczej Woli, oznaczonej jako działka nr 4707/1, o nieuregulowanym stanie prawnym 2016-06-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-05-30
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego dot. inwestycji drogowej p.n.:Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego dot. inwestycji drogowej p.n.: Budowa i rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola 2016-05-20
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego 2016-05-19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie umorzenia wydania decyzji o umorzenie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk 2016-05-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk 2016-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk" 2016-04-22
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania 2016-04-11
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego 2016-04-11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk na odcinku 2016-04-05
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego 2016-03-18
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Kolbuszowskiego uchylającą własną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-03-09
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia 2015-10-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-09-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 2014-08-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku - pot 2014-07-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku - potok Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6734 2014-07-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku - potok Filipka w km 1+110 - 4+056 tj. 2946 mb, Gmina Dzikowiec, po 2014-07-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczące wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. 2014-06-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec zawiadamiające o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2014-05-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec zawiadamiające o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2014-05-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec zawiadamiające o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2014-05-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko, w tym sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko i o możliwości zapoznania się z jego treścią. 2014-05-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2014-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2014-04-23
Pismo przewodnie i obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2014-03-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydanie decyzji umarzającej postepowanie. 2014-01-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka i Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikow 2013-09-26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2013-09-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skar 2013-09-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski zawiadamiające strony o zawieszeniu postępowania. 2013-09-10
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola". 2013-08-09
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec". 2013-08-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski zawiadamiając strony postępowania, że inwestor Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, złożył do Wójta Gminy Majdan Królewski wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydan 2013-07-11
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec. 2013-06-25
Obwieszczenia Starosty Kolbuszowskiego dot. inwestycji pn. 2013-06-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2013-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2013-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Rozbudowa stacji paliw polegająca na budowie stacji paliw LPG oraz rozbudowie istniejącego budynku stacji pali 2013-06-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych numer 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. 2013-05-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakład remontowo-produkcyjny pojazdów samochodowych i motocykli". 2013-05-20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 2013-04-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2013-04-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej stacji paliw polegająca na budowie stacji LPG oraz rozbudowie istniejącego budynku stacji paliw" w miejscowości Wilcza Wola. 2013-04-24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i o mozliwości zapoznania się z jej treścią. 2013-04-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 2013-04-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o podaniu do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 26 marca 2013r. zostało przedłożone uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-03-27
Obwieszczenia Wójta Gminy Majdan Królewski dotyczące wyjaśnień do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2013-03-06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa. 2013-02-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzonych przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach 2013-02-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1 2013-02-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski dot. regulacji potoku Murynia. 2013-01-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec informujące o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:"Zakład remontowo-produkcyjny pojazdów samochodowych i motocykli". 2013-01-18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 terenu położonego w miejscowości Wilcza Wola , Gmina Dzikowiec – po południowej stronie drogi gminnej nr 5087. 2012-12-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śšrodowiska w Rzeszowie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ‚eczeń„stwa w ochronie ś›rodowiska oraz o ocenach oddział‚ywania na ś›rodowisko. 2012-11-27
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego - decyzja pozwolenia wodnoprawne. 2012-07-04
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/ 2012. 2012-04-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2012-03-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu postanowienia stwierdzającego braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej (inwentarz DL/10/04) w Leśnictwie Lipnica, droga pożarowa nr 13" 2011-05-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wydaniu postanowienia stwierdzającego braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej (inwentarz Dl/10/02, DL/10/14) w Leśnictwie Lipnica, droga pożar 2011-05-26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 205 R relacji Wilcza Wola – Wola Raniżowska od km 0+000 do km 4+945 i od km 7+670 do km 8 2010-04-09
Zawiadomienie Wójta Gminy Dzikowiec na podstawie art. 10 $ 1 Kpa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 205 R relacji Wilcza Wola – Wola Raniżowska od km 0+00 2010-03-12
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 205 R relacji Wilcza Wola – Wola Raniżowska na odcinku od k 2010-03-12
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-5-1/7/10/mg Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyrażające opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ 2010-03-11
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RDOďż˝-18-WOOďż˝-7048-1-332/09/gj Regionalnego Dyrektora Ochrony ďż˝rodowiska w Rzeszowie wyraďż˝ajďż˝ce opiniďż˝ o braku obowiďż˝zku przeprowadzenia oceny oddziaďż˝ywania na ďż˝rodowisko dla przedsiďż 2009-12-15
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO 2006-08-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 17 września 2007r. 2007-09-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2004-05-13
Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach ,numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzikowiec 2004-04-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia tablic informacyjnych połozonych na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych 2004-04-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-11-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 2017-02-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec 2017-01-26


  Ilość odwiedzin: 221760