UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  223159 

AKTUALNOŚCI Informacje 10762 
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 107664 
AKTUALNOŚCI Obwieszczenia 14816 
URZĄD GMINY Dane Teleadresowe
URZĄD GMINY Statut 10240 
URZĄD GMINY Regulamin 9869 
URZĄD GMINY Jednostki pomocnicze 11144 
URZĄD GMINY Jednostki organizacyjne 12207 
URZĄD GMINY Przetargi 152539 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 10105 
URZĄD GMINY Budżet 10954 
URZĄD GMINY Sprawozdania i opinie RIO 6215 
URZĄD GMINY Petycje 3680 
URZĄD GMINY Skargi i wnioski 1281 
URZĄD GMINY Zapytania ofertowe 1716 
WŁADZE Wójt 5695 
WŁADZE Zastępca Wójta 722 
WŁADZE Sekretarz 4169 
WŁADZE Skarbnik 3661 
RADA GMINY Przewodniczący 3140 
RADA GMINY Z-cy przewodniczącego 2574 
RADA GMINY Skład Rady Gminy 3593 
RADA GMINY Komisje 2715 
PRAWO LOKALNE Uchwały 5770 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2519 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4000 
PRAWO LOKALNE Podatki 3711 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 2415 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 2858 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 2133 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 1587 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 1538 
PRAWO LOKALNE Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dzikowiec 1181 
PRAWO LOKALNE Inne 2172 
PRAWO LOKALNE Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dzikowiec na lata 2013-2028. 919 
PRAWO LOKALNE Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec 754 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wójt Gminy 4514 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Sekretarz Gminy 3718 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Zastępca Wójta 555 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Skarbnik Gminy 2731 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Przewodniczący Rady 2696 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Radni 3815 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Referatów Urzędu Gminy 3574 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 4100 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Korekty oświadczeń majątkowych 369 
WYBORY Rok 2010 446 
WYBORY Rok 2011 408 
WYBORY Rok 2013 439 
WYBORY Rok 2014 485 
WYBORY Rok 2015 510 
JEDNOSTKI OSP OSP Dzikowiec 4004 
JEDNOSTKI OSP OSP Nowy Dzikowiec 2328 
JEDNOSTKI OSP OSP Mechowiec 2114 
JEDNOSTKI OSP OSP Kopcie 1920 
JEDNOSTKI OSP OSP Płazówka 1792 
JEDNOSTKI OSP OSP Lipnica 2005 
JEDNOSTKI OSP OSP Wilcza Wola 2636 
JEDNOSTKI OSP OSP Spie 2413 
JEDNOSTKI OSP OSP Kijanki 1966 
POMOC SPOŁECZNA Świadczenia Rodzinne 2523 
POMOC SPOŁECZNA Zasilki 2377 
POMOC SPOŁECZNA Aktualności 4108 
OŚWIATA ZOEAS 1337 
OCHRONA ŚRODOWISKA Raporty 745 
OCHRONA ŚRODOWISKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 835 
NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE Rok 2016 1059 
NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE Rok 2017 1140 
  Ilość odwiedzin: 223159