Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Czas trwania wszystkich naborów wniosków: od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"

ul. Słowackiego 1a, lokal 16, 39-460 Nowa Dęba

Pełna treść ogłoszeń o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej

www.lgr-puszczysandomierskiej w zakładce „Nabory wniosków”

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97,
e-mail:  
biuro@lgr- puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

W załączniku  zestawienie podstawowych informacji o przeprowadzanych naborach wniosków.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  NA LATA 2016-2022 – PROJEKT 1.0

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 12.07.2017 r. do 20.07.2017 r.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji  lata 2016-2022  znajduje się nastronie internetowej Urzędu Gminy: www.dzikowiec.itl.pl oraz 
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można:

  1. pozostawić w Urzędzie Gminy Dzikowiec
  2. przesłać drogą elektroniczną na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule e-maila„Konsultacje społeczne – Projekt LPR”,
  3. przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Dzikowiec

36-122 Dzikowiec

ul. Dworska 62

z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Projekt LPR”.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 20.07.2017 roku włącznie do godzi. 13:30 , natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzikowiec , pod nr tel.(17) 2274-508

Jednocześnie zapraszam mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 20 lipca 2017r. w budynku wielofunkcyjnym na stadionie w Dzikowcu o gdz. 14:00

Pliki do pobrania:

  1. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzikowiec  na lata 2016-2022”- projekt
  2. Formularz zgłaszania uwag

Z poważaniem,

        Wójt Gminy Dzikowiec 

 

KURS ANGIELSKI 2

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie zajęć  specjalistycznych grupowych korekcyjno - kompensacyjnych dla uczestników projektu  pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych - terapia pedagogiczna dla uczestników projektu pn. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16” w PWD Świetlicy Świetlik w Spiach w łącznej liczbie ok. 64 zajęć o czasie trwania 64 godzin zajęć terapii pedagogicznej grupowej oraz 256 godzin zajęć terapii pedagogicznej indywidualnej .

 

2.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych – korekcyjno-kompensacyjnych dla uczestników projektu pn. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16” w PWD Świetlicy Świetlik w Spiach w łącznej liczbie ok.  64 zajęć o czasie trwania 64 godzin .

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

 

Na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych - terapia pedagogiczna dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 Na organizację i przeprowadzenie zajęć  specjalistycznych grupowych korekcyjno - kompensacyjnych dla uczestników projektu  pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej

 

Szczegóły dotyczace zamówienia dostepne w załączniku.

 

 

 

Na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych - socjoterapia dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Szczegóły dotyczace zamówienia dostepne w załączniku.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Na organizację i przeprowadzenie usługi o charakterze szkoleniowym, w tym:

1. specjalistycznych zajęć w formie treningów

2. zajęć logopedycznych

3. zajęć psychologicznych

w ramach projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”,

nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020