ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Dzikowca,
Nowego Dzikowca i Osiej Góry na bezpłatny wyjazd do biogazowni rolniczej w Piaskach k/Lublina
w dniu 16.11.2012r. tj. piątek.

Wyjazd o godz. 900 z pod budynku Urzędu Gminy.

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmuje sekretariat
Urzędu Gminy.

Numery telefonów: 17 2274508, 17 7442109.
 

   Gmina Dzikowiec informuje, iż zadanie pn. „Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec” w roku 2012 zostało z finansowane przy współudziale WFOŚ i GW oraz NFOŚiGW w następujący sposób:

 

- środki finansowe NFOŚiGW                     - 14.512,28 zł
- środki finansowe WFOŚiGW                    - 10.158,60 zł
- środki finansowe gminy                           -   4.353,69 zł

 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł – 29.028,89 zł

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że od dnia 15 października 2012 r. do dnia 26 listopada 2012 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 " Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Informacja - pobierz


Więcej…

 

dscf8037      Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela obchodzimy, co roku 14 października. Z tej okazji Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Klechą i Przewodniczącym Komisji Oświaty Eugeniuszem Pankiem oraz Dyrektorem ZOEAS Małgorzatą Szczęch, wręczył nagrody dyrektorom i nauczycielom dzikowieckich publicznych szkół i przedszkoli.

Odbyło się to podczas uroczystego spotkania w dniu 15 października, na Sali Widowiskowej przy stadionie w Dzikowcu. Wójt składając wyrazy wdzięczności życzył nauczycielom dalszych sukcesów pedagogicznych, pogody ducha i powodzenia w życiu osobistym.

Galeria zdjęć

Więcej…

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GMINY DZIKOWIEC
DZIKOWIEC 2 36-122 DZIKOWIEC

  1. Stanowisko pracy
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach

Więcej…

 

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Dzikowiec, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek - pobierz

Więcej…

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej”

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, działającego na terenie gmin:
Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów

Więcej…

 

Urząd Gminy Dzikowiec zatrudni ratownika
wodnego na kąpielisku w Wilczej Woli.
Bliższe szczegóły pod numerami tel.
17 227-45-08, 17 744-21-09
 


W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny” konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu, odwiedzą gminę Dzikowiec. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich (osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorząd). 

Z pomocy ekspertów będzie można skorzystać 26 czerwca (wtorek) w godzinach od 9.15 do 12.00 w Urzędzie Gminy w Dzikowcu.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom gminy, dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.