Im wcześniej wykryjemy raka, tym większe są szanse na jego pokonanie.


Rozmowa z dr. JERZYM GIERMKIEM
,
kierownikiem Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
kierownikiem Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.


Artykuł - kliknij tutaj.

Więcej…

 

Przewodniczący Rady Powiatu informuje o II edycji Powiatowego Konkursu pn. "WOLONTARIUSZ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 2011”. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Kolbuszowski.

 

Regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty - więcej.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA  PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ  W NOWEJ DĘBIE

OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

Puszczy Sandomierskiej

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w aplikowaniu
  o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze środków UE,
 3. znajomość problematyki rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz
  PO Ryby Oś 4,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika,
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. prawo jazdy kat. B.

 

Więcej…

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" zaprasza w dniu 22.08.2011r. na szkolenia lokalnych liderów z zakresu działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Więcej…

 

Regionalny Punkt Konsultacyjny w Mielcu, działający przy ARR „MARR” S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta, który odbędzie się w najbliższą środę tj. 27.07.2011 r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec– sala narad, w godz. 9.00-13.00. Przez cały czas trwania dyżuru konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych.

Harmonogram dyżurów Regionalnego Punktu Konsultacyjnego na 2011 rok - pobierz

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” zaprasza 31 lipca (niedziela) na Piknik Rodzinny „Siedlisko 2011” w Dzikowcu.
 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, działającego na terenie gmin:
Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.OGŁOSZENIE O NABORZE - pobierz
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” z siedzibą w Kolbuszowej zaprasza osoby, które chcą założyć lub rozszerzyć działalność gospodarczą na wsi i pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Konferencja odbędzie się 14 czerwca (wtorek) br. od godz. 9.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 7.  Udział jest bezpłatny,  po wcześniejszym zgłoszeniu do 10 czerwca br. telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 (budynek Muzeum Kultury Ludowej naprzeciw sklepu „Orzech”).

 

Więcej informacji  pod nr tel. 17 22 71 449 i kom. (PLAY) 533 271 449 lub na www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

 

Załączniki do pobrania:

- program konferencji

- karta zgłoszenia uczestnictwa

 


Dworek Błotnickich w Dzikowcu jest jednym z nielicznych majątków, który nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Obecnie mieści się w nim przedszkole samorządowe. Wymaga on natychmiastowego remontu i prac konserwatorskich.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…