Szanowni Państwo,  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pn. „Możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnej i tradycyjnej żywności wysokiej jakości”, które odbędzie się w dniach 23 - 25 maja br. w ośrodku szkoleniowym CDR O/Kraków  przy ul. Meiselsa 1 w Krakowie.

 

W załączniu przesyłam pełną informację na temat szkolenia - pobierz

 
Serdecznie zapraszamy!

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" ogłasza konkurs na organizację imprezy promującej obszar LGR. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej (zał. nr 1 Regulaminu) oraz jej złożenie w Biurze LGR do dnia 31 maja 2012 r.

Więcej…

 

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka
życzy Wójt Gminy Dzikowiec wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radą Gminy i Sołtysami.

 
Wójt Gminy Dzikowiec informuje o możliwości zgłaszania powstałych szkód w uprawach ozimych i sadowniczych w roku 2011/2012, w wyniku dużych mrozów oraz bezśnieżnej zimy.
Prosimy o zgłaszanie strat do Urzędu Gminy do dnia 13 kwietnia (tj. piątek), pokój nr 28. Po zinwentaryzowaniu strat wystąpimy o powołanie komisji szacującej powstałe straty.

Formularz - pobierz

 

W dniu 2 kwietnia 2012r. w Sali Narad budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu odbyły się eliminacje gminne konkursu pożarniczego "Młodzież zapobiega pożarom”, w których wzięło udział 10 uczestników ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z Gminy Dzikowiec.

Uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W wyniku eliminacji w kategorii szkół podstawowych do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:

I miejsce – Jakub Kosek – Szkoła Podstawowa w Lipnicy,
II miejsce – Damian Dziuba – Szkoła Podstawowa w Kopciach
III miejsce – Mateusz Antosz – Szkoła Podstawowa w Lipnicy


Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Wojciech Kosek – Zespół Szkół w Dzikowcu
II miejsce – Dorota Ślęzak – Zespół Szkół w Dzikowcu


Eliminacje powiatowe odbędą się 17 kwietnia w Kolbuszowej. Nagrody ufundowane przez Pana Krzysztofa Klechę Wójta Gminy Dzikowiec oraz dyplomy wręczył Pan Franciszek Sito Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Dzikowcu. Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim organizatorom, uczestnikom i ich opiekunom, życzył powodzenia na eliminacjach powiatowych oraz zachęcił do uczestnictwa w przyszłym roku.

 

Zaiste piękny to dzień w naszej placówce kulturalnej - 30 marca 2012r.

W tym dniu po raz czwarty na cześć i w zbliżającą się  siódmą już rocznicę śmierci Błogosławionego Papieża Polaka odbył się konkurs recytatorski .Od trzech edycji konkurs ma charakter międzygminny, albowiem prócz przedstawicieli szkół z terenu Gminy Dzikowiec ( Dzikowiec, Kopcie, Lipnica, Wilcza Wola) udział wzięli reprezentanci Szkoły Podstawowej im. prof. J Czekanowskiego  oraz Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie a także Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie. Każdy z uczestników miał za zadanie przedstawić  dwa utwory autorstwa JPII a co najważniejsze przekonać Jury do ich treści.

Więcej…

 

Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza otwarty konkurs na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Ogłoszenie i regulamin - pobierz

Więcej…

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej.

 

Program spotkań - pobierz

Więcej…

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
informuje

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych     w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.


Pliki do pobrania - pobierz

Więcej…