Kąpielisko w Wilczej Woli
nieczynne do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  • modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji tbtowoltaicznej, pomp ciepła.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:www.bip.wfosigw.rzeszow.pl zakładka Przyjazny Dom.

Nadmieniam, iż do 18 sierpnia 2017r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaiczncj, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie osób zainteresowanych  siedziby osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 178522344, wew. 131, 132, 117. 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie kulinarno-turystycznym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” informuje, iż zamierza realizować wspólnie z pięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z terenu naszego województwa podkarpackiego i części małopolskiego projekt pn. „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” – TSDS.

Zapraszamy do zgłaszania podmioty z obszaru działania LGD „Siedlisko”: właścicieli lokali gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych, wytwórców lokalnych produktów, producentów żywności na mała skalę. W ostatnich latach żywność sporządzana w oparciu o tradycyjne receptury cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Jej atrakcyjność polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem.

Celem projektu współpracy jest ożywienie i wypromowanie lokalnych potraw tradycyjnych jako regionalnej marki, która wyróżnia dany region i przyciąga turystów. W ramach projektu utworzony zostanie szlak kulinarno – turystyczny. Wytwórcy, właściciele restauracji zostaną umieszczeni w publikacji, a także na mapie prezentującej szlak oraz lokale z regionalnym jadłem. Otrzymają też certyfikat udziału w projekcie oraz tablicę, która będzie ich wyróżniać spośród innych obiektów gastronomicznych. Przewiduje się również promocję projektu, a tym samym biorących udział w projekcie lokali gastronomicznych poprzez kampanię promocyjną na stronach internetowych lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie (spacer wirtualny) oraz gmin członkowskich LGD.

Uczestnictwo w inicjatywie jest okazją na wypromowanie Państwa oferty kulinarnej nie tylko na Podkarpaciu, ale również w skali całego kraju. Zainteresowanych udziałem prosimy o składanie pisemnej deklaracji uczestnictwa wraz z opisem regionalnego produktu kulinarnego, dostępnego w swojej ofercie lub planowanego do wprowadzenia do oferty. W przypadku dużej liczby zainteresowanych o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Załączniki:
Pobierz (druk_zglosz.doc)Druk zgłoszeniowy
 

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)
działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z zakresu możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).
Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące realizowanych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym zasady przygotowania wniosków, których termin składania rozpoczyna się od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

 

Terminy oraz miejsce spotkań w załaczniku

 

 

 

plakat-1

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu informuje, iż od 01.08.2017 r. można składać wnioski o

  1. świadczenie wychowawcze (500+)
  2. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  3. specjalny zasiłek opiekuńczy
  4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski należy składać w GOPS Dzikowiec w godz. od 800 do 1500 pokój nr 2.

 

Wiecej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/