Czochara Jan

Radny wsi Wilcza Wola

 

Durak Józef

Radny wsi Mechowiec

 

Dziadura Stanisław

Radny wsi Spie

 

Grądzki Tomasz

Radny wsi Lipnica

Hopek Karol

Radny wsi Kopcie

 

Jarosz Jan

Radny wsi Wilcza Wola

 

Konefał Antoni

Radny wsi Lipnica

Kopeć Józefa

Radny wsi Wilcza Wola

 

Nowak Lidia

Radna wsi Lipnica

Rzeszut-Baran Urszula

Radna wsi Dzikowiec

 

Sito Jerzy

Radny wsi Dzikowiec

 

Tęcza Jan

Radny wsi Dzikowiec