Komisja Rewizyjna.

1. Tęcza Jan - Przewodniczący Komisji.

2. Hopek Karol.

3. Dziadura Stanisław.

4. Jarosz Jan.

 

Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Budżetu i Finansów.

1. Konefał Antoni - Przewodniczący Komisji.

2. Nowak Lidia.

3. Kopeć Józefa.

4. Hopek Karol.

5. Sito Jerzy.

6. Dziadura Stanisław.

7. Durak Józef.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

1. Rzeszut-Baran Urszula - Przewodnicząca Komisji.

2. Kopeć Józefa.

3. Konefał Antoni.

4. Nowak Lidia.

5. Tęcza Jan.

6. Panek Eugeniusz z Dzikowca.

7. Jarosz Jan.

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Surowcami, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

1. Sito Jerzy - Przewodniczący Komisji.

2. Czochara Jan.

3. Grądzki Tomasz.

4. Durak Józef.

5. Twardowski Zbigniew.

 

Komisja Usług, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Energetyki, Łącznosci i Bezpieczeństwa w Gminie.

1. Twardowski Zbigniew - Przewodniczący Komisji.

2. Rzeszut-Baran Urszula.

3. Grądzki Tomasz.

4. Panek Eugeniusz z Dzikowca.

5. Czochara Jan.