Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj175
Wczoraj144
Ostatni tydzień794
Wszystkie dni267246

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję  na dzień
28 grudnia 2016r. (tj. środa) o godz.1400, w sali narad UG Dzikowiec - XXVII Sesję Rady Gminy w Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

I część robocza

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na 2016r.,
 • uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2017,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2017r.,
 • uchylenia Uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R w miejscowości Lipnica, Nowy Dzikowiec, Dzikowiec”,
 •  uchylenia Uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205R w miejscowości Wilcza Wola”,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 na budowę chodników przy drodze powiatowej,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa w roku 2017 na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
 • likwidacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Dzikowiec,
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dzikowiec na rok 2017.
 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie części roboczej Sesji.

II część uroczysta

 1. Otwarcie i przywitanie wszystkich zaproszonych gości.
 2. Życzenia świąteczne wraz ze wspólnym kolędowaniem.
 3. Uroczysty obiad.