Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj102
Wczoraj144
Ostatni tydzień784
Wszystkie dni227322

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program

profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16,

w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę :

  

-Sprzętu sportowego fitness.

-Sprzetu multimedialnego,

-Mebli świetlicowych 

-Komputery przenośne typu laptop, wraz z oprogramowaniem

-Komputery stacjonarne, wraz z oprogramowaniem

 Zgodnego z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w załącznikach  do niniejszego zaproszenia.                                                

 

Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr2) w wersji papierowej nalezy składać do 05 maja 2017r. w Biurze projektu, ul Ks. S.Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec

 

 

Szczegóły dotyczace poszczególnych ofert dostepne w załączniku.