Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj165
Wczoraj144
Ostatni tydzień784
Wszystkie dni267236

Uprzejmie zapraszamy na

XXXII Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 27 maja 2017r. (tj. sobota) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.  Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  •  zmian uchwały budżetowej na rok 2017r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
  • określenia sumy do której Wójt Gminy Dzikowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminą Dzikowiec, Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „E-usługi w powiecie kolbuszowskim".

              5. Sprawy różne.

              6. Interpelacje i zapytania.

              7. Wolne wnioski i informacje.

              8. Zamknięcie obrad Sesji

 

              Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446).