Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj162
Wczoraj144
Ostatni tydzień781
Wszystkie dni267233

Na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych - socjoterapia dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Szczegóły dotyczace zamówienia dostepne w załączniku.