Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj161
Wczoraj144
Ostatni tydzień780
Wszystkie dni267232

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego indywidualnego w zakresie;

  1. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne  w zakresie prawa
  2. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne psychologiczne

 oraz na organizację i przeprowadzenie spotkań grupowych ze specjalistami: 

  1. Lekarz
  2. Pielęgniarka
  3. Funkcjonariusz policji

 dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej.

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach.