Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj170
Wczoraj144
Ostatni tydzień789
Wszystkie dni267241

Granty dla organizacji społecznych - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Siedlisko” zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP oraz osoby fizyczne na spotkania informacyjne dot. naboru na granty w ramach realizacji projektów grantowych; poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, podczas których zostaną omówione m.in. zasady i kryteria przyznawania dofinansowania.

04.10.2017 r. (środa) godz.17:00- MAJDAN KRÓLEWSKI- Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rzeszowska 8.

06.10.2017 r.(piątek) godz.17:00- DZIKOWIEC- Sala Widowiskowa przy Stadionie Sportowym,
ul. Dworska

10.10.2017 r.(wtorek) godz.17 :00- KOLBUSZOWA, budynek Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (Stadion).
ul. Wolska 3.

11.10.2017 r.(środa) godz. 17:00- RANIŻÓW -sala „dawnego kina”, Urząd Gminy,
ul. Rynek 6

 

O powierzenie grantu może ubiegać się wnioskodawca nie prowadzący działalności gospodarczej:

1. osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR (Gmina Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów),

2. osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR,

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.