Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj169
Wczoraj144
Ostatni tydzień788
Wszystkie dni267240

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016 r. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

1. Zamawiający: Gmina Dzikowiec ul .Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. +48/17 744 21 09  faks+48 17 227 45 08 wew. 30
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres strony internetowej: http://www.dzikowiec.itl.pl/gminadzikowiec/

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec

w podziale na 5 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej:

Część I - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć socjoterapeutycznych,

Część II - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych korekcyjno - kompensacyjnych,

Część III - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do kół zainteresowań

A.Kółko kulinarne,

B.Kółko muzyczno-teatralne

C.Kółko korekcyjno-sportowe

D.Kółko plastyczno – techniczne

Część IV - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych z terapii pedagogicznej

Część V - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć indywidualnych z terapii pedagogicznej

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

3.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

3.2.4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, ul.Ks.S.Sudoła11- Biuro Projketu

Szegółowe informacje w załącznikach.