Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

 

Wzory deklaracji i informacji podatkowych na rok 2016

 

Uchwała Nr XV/96/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załącznik:

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Załącznik:

1. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości.

Załączniki:

1. Ustawa w sprawie stawkek podatkowych od nieruchomości

 

Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzikowiec w 2016 roku

1. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na rok 2016